Bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Răng Hàm Mặt, Bác sĩ đa khoa
  • Số lượng: 3
  • Hết hạn: 31-08-2020
  • Nơi làm việc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
  • Khoa: Khoa Khám bệnh, khoa Răng Hàm Mặt, khoa Ngoại tổng hợp
  • Xem chi tiết mô tả công việc
Bác sĩ Quản lý chất lượng
Hộ sinh
Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân
Dược sĩ
Kỹ thuật viên
Bảo vệ
Nhân viên Chăm sóc khách hàng
Văn thư lưu trữ
Hộ lý
  • Số lượng: 1
  • Hết hạn: 31-08-2020
  • Nơi làm việc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
  • Khoa: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc
  • Xem chi tiết mô tả công việc