Sự kiện 20-01-2021

Tra cứu Hóa đơn điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức https://bvdkthuduc.vnpt-invoice.com.vn

Sự kiện 02-12-2020

Với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”- lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức luôn tích cực triển khai...

Sự kiện 02-12-2020

Hội thi Tay nghề Bác sĩ là một hoạt động được tổ chức nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của đội ngũ Bác...