Thông Báo: Tuyển Dụng Lao Động 10/2020

Click vào đây để xem " Thông Báo Tuyển Dụng " + " Biểu Tổng Hợp Chỉ Tiêu Cơ Cấu Điều Kiện Tuyển Dụng Lao Động 10/2020 " 

Lưu ý:

   - Hồ sơ dự tuyển nộp trực tuyến qua Website Bệnh viện.

   - Link đăng ký tuyển dụng: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/tuyen-dung/

   - Link tạo tài khoản ứng tuyển: http://benhvienkhuvucthuduc.vn/dang-ky-ung-tuyen/ (Ứng viên lưu ý phải xác thực mail để hoàn tất việc đăng ký tài khoản)

   - Ứng viên khi ứng tuyển phải tạo tài khoản, cập nhật đầy đủ các trường thông tin cá nhân và đính kèm (File ảnh văn bằng chứng chỉ , sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký tuyển dụng, đơn xin việc viết tay,...).